1. หลังจากท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการแล้ว ท่านสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าจาก K&H Shop ได้
    โดยแจ้ง ชื่อหรือรหัสของสินค้า และจำนวนสินค้าที่ต้องการ ผ่านช่องทางติดต่อ ดังนี้
 
ช่องทาง
รายละเอียด
 
    Line
  * แจ้งรายละเอียดตามข้างต้น มาที่ Line ID: kh-shop หรือ Line OA ตาม QR Code ด้านล่างของเว็บไซต์
 
    Facebook
  * แจ้งรายละเอียดตามข้างต้น มาที่ Messenger ของ https://www.facebook.com/KandH.Shop

 

 
2. ทาง K&H Shop จะคำนวณและแจ้งยอดเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งที่ท่านต้องชำระให้ทราบ
    โดยทาง K&H Shop จะเป็นผู้เลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะสมให้ท่านเอง และจะประเมินค่าจัดส่งสินค้าตาม
    น้ำหนักสินค้าและขนาดบรรจุภัณฑ์ (Packaging) แล้วแจ้งให้ท่านทราบ ตามอัตราค่าจัดส่งสินค้า ดังนี้
 
น้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กรัม)
ค่าจัดส่ง (บาท)
 
< 500
50
 
< 1,000
70
 
< 2,000
90
 
< 3,000
110
 
< 4,000
130
 
< 5,000
150
 
* ค่าจัดส่งสินค้าข้างต้น เป็นค่าจัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

 
3. หลังจากนั้น ท่านจะต้องดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
    ใน ชื่อบัญชี รังสิมา พานิชกุล ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้
 
ธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
 
เซ็นทรัลลาดพร้าว
ออมทรัพย์
157-224273-6
 
09-2468-9988

 

 
4. หลังจากท่านโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว รบกวนท่านส่งหลักฐานการชำระเงิน
    และแจ้งชื่อ-ที่อยู่ (ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า) กลับมาที่ K&H Shop ในช่องทางติดต่อตามข้อ 1

 

 
5. ทาง K&H Shop จะจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้ท่าน หลังจากจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
    ท่านจะได้รับการแจ้งหมายเลข Tracking Number และชื่อบริษัทขนส่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

 

 
หมายเหตุ
    * โปรดตรวจสอบความถูกต้องของชื่อหรือรหัสสินค้า จำนวนสินค้า และยอดเงินที่ต้องชำระให้เรียบร้อย
    ก่อนการชำระเงิน เนื่องจากหลังจากท่านชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อได้
    ** ทาง K&H Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าให้ท่าน เมื่อทางร้านได้รับการชำระเงินค่าสินค้าและ
    ค่าจัดส่งสินค้าจากท่านเรียบร้อยและครบถ้วนแล้วเท่านั้น หากท่านชำระเงินดังกล่าวก่อนเวลา 18.00 น.
    ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันทำการถัดไป
    *** ทาง K&H Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะสมให้กับท่านเอง เช่น ไปรษณีย์ EMS,
    DHL Express, Best Express, Flash Express, Kerry Express เป็นต้น
    และจะแจ้ง Tracking Number และชื่อบริษัทขนส่งให้ท่านทราบ หลังจากจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
Home    |    Products    |    Steps to Order    |    About Us    |    Contact Us
Gifts & Decorations   [ Wooden Doll    |    Wooden Music Box ]
Food   [ หมี่กรอบ ]
Health Care   [ Oral Health Care   |    Skin Health Care ]
  Copyright @ 2015 K&H Shop. All rights reserved.
Created by LookPop   
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd